Támogatóink


Külgazdasági és Külügyminisztérium

Nyílt nap Brüsselben

 

AJÁNLÁS

 

A honlapunk célja, hogy a maga nemében is egyedi kezdeményezéseinket, a Bodrogközi földrajzi területen működő Fejlesztési Partnerséget népszerűsítsük, azaz minél több emberrel megismertessük, tapasztalatainkat átadjuk mind azoknak, akik érdeklődnek e nagyon szép és hasznos közhasznú munka és eredményei iránt. 

Ahhoz, hogy ezt kellő gondossággal és eredményesen el tudjuk végezni,

be kell mutatni a célterület meghatározó szervezeteit, az örökölt és rendelkezésre álló földrajzi, történelmi forrásait, továbbá a térségben élők és dolgozók elkötelezettségét, akaratát a céljaink megvalósításáért, és nem utolsó sorban a Partnerségi munka működési mechanizmusát.

 

Honlapunkat, ajánljuk, mind azoknak a személyeknek, pozitívan gondolkozó embereknek, akik nem félnek gondolkozni, nem félnek tenni és közös ügyekért harcolni.

 

Mi, a VITEA Alapítványban már 10 éve, azért dolgozunk, hogy a határon túli önkormányzatokkal együtt gondolkozva, tegyünk annak érdekében, hogy a határtérségben ellehetetlenült szervezetek, - meghazudtolva a koruk gondolkodását - merjenek együtt gondolkozni, nagyot álmodni és együtt cselekedni, annak megvalósításában.

 

Honlapunkat ajánljuk, mindazoknak a politikusoknak és gazdasági szakembereknek, akik a magyar nép felemelkedéséért küzdenek.

 

A gyakorlatban megszerzett attitűdök vezéreltek minket a közös munkánk során.

 

A honlap a közhasznú Alapítvány 10 éves és a Partnerség 5 éves fennállásának megünneplésére is szolgál, hiszen nagyvonalúan a Partnerségi munkán keresztül bemutatja és összegzi, mind azt, amit a vezetők lényegesnek tartottak az alapítvány és a Partnerség életében.

 

A honlap az Európai Unió támogatásával valósulhat meg.

Ahhoz, hogy Európa és az európai országok gazdasági és pénzügyi jelenlegi igen nehéz helyzete a jövőben javulhasson, teljes szellemi és gondolkodásmód megújuláson kell keresztül mennie.

 

Lényeges dolognak tartjuk, hogy minél többen értsék meg, hogy mi történik ma a világban, mi történik a pénzügyi világ összeomlásában, hogy az országok és európai polgárait soha ne lehessen félrevezetni.

 

Tudnunk kell, hogy az állam és az Unió, a miénk polgároké, így az állam és az Unió pénze a közös tulajdonunk. 

 

Az UNIÓ nem hiába tesz óriási erőfeszítéseket, annak érdekében, a programjaikon, pályázati kiírásaikon keresztül, hogy minél többen részt vegyenek e nagyszerű munka végrehajtásában és alakításában egyaránt.

 

Ahhoz, azonban, hogy valaki igazán jó polgár legyen, jó döntéseket hozzon, a világot kell értenie.

 

" Nemcsak magadért, hanem a magyar hazáért és népért vagyunk"